Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Internationaal netwerkprogramma ASEM

Wat is er nodig om een bruisende, creatieve en ondernemende stad te worden? Hoe zet je creativiteit in om de leefkwaliteit van ouderen te verbeteren? Hoe breng je een verlaten gebied weer tot leven? Deze en andere vragen komen aan de orde in een aantal workshops die Het Nieuwe Instituut organiseert voor een groep Aziatische en Europese creatieve experts. Het uitgebreide netwerkprogramma wordt aangeboden tijdens de 6e ASEM (Asia-Europe Meeting) Culture Ministers Meeting, een topoverleg tussen vijftig cultuurministers van beide continenten, dat van 19 t/m 21 oktober plaatsvindt in Rotterdam.

Het workshopprogramma biedt de veertig deelnemende creatieve ondernemers de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen en contacten te leggen. Daarnaast leveren de bijeenkomsten gesprekstof voor de Asia-Europe Meeting, door vanuit de praktijk onderwerpen te agenderen en te inventariseren waar overheidsbeleid gewenst is. De workshops zijn gerelateerd aan de beleidsagenda van de ASEM, waarin de volgende thema’s zijn opgenomen: creative city / quality of life, creative city / sustainability, creative entrepreneurs en creative skills.

De workshops vinden plaats in drie verschillende steden, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Ze worden begeleid door prominente partners uit de lokale creatieve industrie. In Rotterdam leidt Leo van Loon, oprichter van de Creative Factory aldaar, een workshop over ondernemerschap en stadsontwikkeling. In Amsterdam worden twee workshops georganiseerd. Liesbeth Jansen, kwartiermaker voor het Marineterrein in de hoofdstad, begeleidt een workshop over het belang van de fysieke locatie voor een bloeiende creatieve industrie. Jeroen van Mastrigt, pionier in de game industrie, gaat in de workshop Playful Cities in op de voordelen van smart technologies voor stadsbewoners. Tot slot is in Eindhoven de leefkwaliteit van een verouderende populatie het onderwerp van een workshop door Tim Vermeulen, intendant in Eindhoven voor Het Nieuwe Instituut.

Het netwerkprogramma wordt afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst in De Rotterdam, het markante door OMA ontworpen gebouw aan de Maas. Daar worden op 21 oktober de resultaten van de workshops gepresenteerd aan de cultuurministers van de deelnemende landen.

De 6e ASEM Culture Ministers Meeting, met als centrale thema de Creatieve Industrie, vormt de aanleiding voor Het Nieuwe Instituut om dit netwerkprogramma te organiseren. De ASEM richt zich op culturele vraagstukken met als doel de relaties tussen Azië en Europa te versterken. Het Nieuwe Instituut organiseert de netwerkbijeenkomsten in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Workshops ASEM-netwerkprogramma

Cities: Entrepreneurship & Creative Crossovers (Leo van Loon / Rotterdam)
Creative Cities: Sustainability (Liesbeth Jansen / Amsterdam)
Creative Skills: Playful Cities (Jeroen van Mastrigt-Ide / Amsterdam)
Creative Cities: Quality of Life for an Ageing Population (Tim Vermeulen / Eindhoven)

Resultaten van de workshops

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Startbijeenkomst netwerkprogramma, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, 18 oktober 2014

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

19/10 – 21/10/2014

Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven